UR Samtiden

180 min • Avsnitt 203

15:00 För Sverige i framtiden - välfärd vid vägskäl. 15:25 En välfärd satt under press. 15:45 Osäkra anställningar - utmaningar och motsättningar. 16:15 Arbetsmarknaden - att komma in, att bli kvar, att komma igen. 16:40 Hälsosamt arbete i en global ekonomi. 17:10 Arbete, stress och hälsa. UR.