UR Samtiden

180 min • Avsnitt 204

15:00 Välfärdens utmaningar och lösningar. 15:30 Hur matchar vi kompetens med efterfrågan? 16:00 Det brottsförebyggande arbetet - en lägesrapport. 16:30 Ny teknik för att hitta ensamagerande våldsverkare. 17:00 Brottsförebyggande arbete i Enköping kommun. 17:30 Brottsförebyggande arbete i Huddinge kommun. 17:50 Michelle Obama om flickors egenmakt. UR.