UR Samtiden

360 min • Avsnitt 209

9:00 Det brottsförebyggande arbetet - en lägesrapport. 9:30 Ny teknik för att hitta ensamagerande våldsverkare. 10:00 Brottsförebyggande arbete i Enköping kommun. 10:30 Brottsförebyggande arbete i Huddinge kommun. 10:50 Trygghetsskapande i Göteborgs utsatta områden. 11:05 Att arbeta med extremism på lokal nivå. 11:40 Kriminologi för att motverka brott. 12:05 Framtidens hållbara samhällen. 12:35 Skjutningar i kriminella miljöer. 12:55 Trygg i Västra Hisingen. 13:10 Röster från norr. 13:35 Meg Rosoff. 14:15 Jörn och Rafael Donner - mellan far och son. UR.