UR Samtiden

180 min • Avsnitt 212

15:00 Undercover med livet som insats. 15:35 Grävet om Swedbank. 16:20 Michelle Obama om flickors egenmakt. 16:30 Bibliotekens möjligheter och roll i samhället. 16:40 Den nationella biblioteksstrategin. 17:15 Är en nationell digital bibliotekstjänst möjlig? UR.