UR Samtiden

180 min • Avsnitt 213

15:00 Sápmi i litteraturen och litteraturen i Sápmi. 15:40 Den demografiska utvecklingens effekt på biblioteken. 16:00 Alla barn har samma rättigheter. 16:15 Malmös biblioteksverksamhet för unga. 16:35 Bubblan i bibblan. 17:05 Den kognitiva revolutionen. UR.