UR Samtiden

180 min • Avsnitt 214

15:00 Ensidig hörselnedsättning. 15:15 Om nyttan av cochleaimplantat. 15:30 Lyssningsansträngning, förståelse och lärande. 15:55 Kognitiv och språklig utveckling. 16:10 Att förstå hur andra tänker och känner. 16:30 Hörselmätningar för hörselskadade barn. 16:50 Att lära barn lära sig själva. UR.