UR Samtiden

360 min • Avsnitt 215

9:00 Var står klimatförändringarna idag? 9:25 Så löser vi klimatutmaningen. 9:45 Smart transportplanering. 10:45 Konsumtionen, vår stora utmaning. 11:45 Juridiken som vapen. 12:10 Sveriges plats i världen. 12:20 Ett matsystem inom planetens gränser. 12:40 Klimatet, rädsla och mod. 13:05 Så påverkas hjärnan av stress. 13:30 Fjorton år med Uppdrag granskning. 14:20 Att arbeta som brandreporter. UR.