UR Samtiden

180 min • Avsnitt 218

14:00 Behandling mot flashbacks. 14:50 Psykologer i rätten: Vad kan vi (inte) bidra med? 15:35 Konsten att ändra sig. 16:10 En uppgörelse med pedanternas herravälde. UR.