UR Samtiden

180 min • Avsnitt 226

14:00 Från Costa Rica till Mars. 14:45 Hur virtuell verklighet kan förändra världen. 14:55 Är modeller för maskininlärning rasistiska? 15:05 Bli vän med din telefon. 15:15 Hållbar artificiell intelligens. 15:30 Omvandla ditt företag med hjälp av AI. 16:20 Förändra världen genom nudging. 16:30 Så blir du framgångsrik utan att trampa på mäns tår. UR.