UR Samtiden

180 min • Avsnitt 337

14:00 Sex mot ersättning. 14:25 Främja ömsesidighet och motverka sexuellt våld. 14:50 Att faktagranska populärvetenskap. 15:30 Mobilisering av ett helt folk. 16:10 Amanda Lind möter unga kulturutövare. UR.