Hur lurar vi döden?

50 min

Hur skulle vi kunna leva längre, friska? Vår livslängd ökar med två och ett halvt år för varje decennium och en tredjedel av alla spädbarn som föds i dag kommer att leva tills de är 100. Men att leva länge har också sitt pris; många av de sjukdomar vi drabbas av är konsekvenser av att kroppen bryts ned under lång levnad. I synnerhet tre åkommor är de dödsbringande i västvärlden: cancer, hjärtproblem och demens. Men nu står biomedicinen inför en revolutionerande tid, där många av dessa sjukdomar kan undvikas med hjälp av genmodifiering och stamcellsterapi. Men med dessa nya metoder kommer också en stor etisk diskussion. Är det till exempel okej att genredigera embryon? Och bör man använda celler från aborterade foster i medicinska behandlingar?

Kan ses till
17 jan 2020
Publicerades
ons 18 dec 2019