Vikten av historisk forskning

UR Samtiden

11 min • Avsnitt 11

9:00 Vikten av historisk forskning. 9:10 Kan djuphistorisk forskning utmana historien? 10:05 När blev Sverige evigt? 10:30 Om finlandssvensk minoritetsnationalism. 10:45 Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland. 11:00 Nationella minoriteters symboliska nationsbygge. 11:20 Feministiska omskrivningar av folksagor. 11:35 Fantastik i interkulturellt perspektiv. 11:55 Hypnotisörens makt under sent 1800-tal. 12:10 Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap. 12:30 Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet. 13:10 Unga och klimatångest. 14:25 Engelskan i svenska språket. UR.

Om programmet

Föreläsningar från Svenska historikermötet 2019. Fokus riktas på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 och 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår
2019
Kan ses till
30 jun 2023
Publicerades
tis 11 jun 2019
Medverkande
Peter Aronsson