New York

Världens hotade städer

50 min • Säsong 1 • Avsnitt 1

New York, metropolen som symboliserar USA som maktcentrum, är under hot. 400 000 av stadens invånare bor idag i så kallade översvämningszoner. Som en mosaik av småöar längs Atlanten ligger staden, knappt över havsnivån. Den globala uppvärmningen har gett New York fler översvämningar, och än värre orkaner är att vänta. Möt ingenjörerna som försöker hitta lösningarna för att rädda staden. Del 1 av 3: New York.

Om programmet

New York, Venedig och Tokyo – framtiden hotad av stigande havsnivåer. Våra världsmetropoler har byggt för hundratals år sedan, men står inför en svår framtid.

Kan ses till
17 aug 2020
Publicerades
ons 19 feb 2020