UR Samtiden

180 min • Avsnitt 54

14:00 Skolbibliotek i världsklass. 14:30 Genomskåda - undvik att bli en nyttig idiot. 15:00 Artificiell intelligens - nyckeln till jämställdhet? 15:30 Skolan är viktigare än någonsin. 16:05 Älskade dyslexi. 16:35 Den afrikanska savannelefanten. 16:45 Ovanliga arter i västkustens vatten. 16:50 Biet, människan och myterna. UR.