Tranans färd mot värmen

55 min

Från Estland till Etiopien, genom Ukraina, Turkiet och Israel flyger den unga tranan. Den gör en resa på 6000 kilometer för att komma till sitt vinterparadis. Med hjälp av GPS följer forskarna tranans beteende och val av väg längs resan. Fransk dokumentär från 2019. UR.

Kan ses till
31 dec 2022
Publicerades
mån 1 mar 2021