Den globala antibiotikakrisen

60 min

Varje år dör 700 000 människor av multiresistenta bakterier och enligt studier kan dödssiffran stiga till 10 miljoner år 2050. Detta är en historia om hur nonchalans, girighet och kortsiktighet har gjort antibiotikans livräddande egenskaper verkningslösa. Tysk dokumentär från 2019. UR.

Kan ses till
31 jul 2021
Publicerades
fre 12 mar 2021