När kvinnorna krävde rösträtt

55 min • Avsnitt 2

Den amerikanska nykterhetsrörelsen under början av 1900-talet går hand i hand med kampen för kvinnans rättigheter. Men frågan, som handlar om långt mer än alkohol, möter snabbt motstånd från de män som tjänar stora pengar på alkoholförsäljningen. Samtidigt växer kvinnorörelsens frustration över politikernas dövhet vilket leder till mer radikala metoder. Serie om amerikanska kvinnors kamp för rösträtt. Del 2 av 4.

Kan ses till
11 sep 2021
Publicerades
mån 15 mar 2021
Avsnitt