När kvinnorna krävde rösträtt

55 min • Avsnitt 4

Första världskriget enar landet i en känsla av patriotism, där de trotsiga suffragetterna ses som förrädare. Våldet mot kvinnoaktivisterna ökar och allt fler demonstranter grips av polisen. Samtidigt börjar de höjda rösterna från landets kvinnor ge resultat och leder till slut till det 19:e tillägget till konstitutionen. Serie om amerikanska kvinnors kamp för rösträtt. Del 4 av 4.

Kan ses till
25 sep 2021
Publicerades
mån 29 mar 2021
Avsnitt