Att möta skamkänslor hos människor med självmordstankar

UR Samtiden

19 min • Avsnitt 89

14:00 Att möta skamkänslor hos människor med självmordstankar. 14:20 Dödsorsaksregistret kopplat till socialtjänstregister. 14:30 Beroende och självmord. 14:45 Självmordsrisk efter utsatthet i barndomen. 14:55 Förändrad sysselsättning och risk för självmord. 15:05 Skolan som skyddsfaktor. 15:20 Rekommendationer för suicidpreventiva insatser. 15:30 Samtal om boken Arkivism. 16:00 Denim, workwear och Boro. UR.

Om programmet

Ett seminarium på temat suicidprevention - en fråga för hela samhället. Inspelat på Karolinska institutet den 10 september 2020. Arrangör: Nasp (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd) samt Suicide Zero.

Produktionsår
2021
Kan ses till
30 jun 2023
Publicerades
tis 16 feb 2021
Medverkande
Jojo Tuulikki Oinonen