Spara

Omöjlig ingenjörskonst

45 min • Säsong 1 • Avsnitt 2

En jättebro, byggd i ett jordbävningsområde där brofästena sakta men säkert glider isär. En av världens största snedkabelbroar, nära tre kilometer lång, som knyter samman Peloponnesos med det moderna Aten. En nyskapande konstruktion, inspirerad av historiens mest vågade byggnadsverk. Del 2 av 6: Rion-Antirion Bridge.

Kan ses till
13 jun 2021
Publiceras
fre 16 apr 2021