Henrik VIII:s berömda skepp

50 min

Henrik VIII:s 500 år gamla flaggskepp Mary Rose är ett av historiens mest berömda skepp. Vad hände när det förliste och vad döljer det för hemligheter för eftervärlden? Det bärgades för över 30 år sedan, men nu har ny DNA-teknik avslöjat mer om besättningens ursprung och hur de levde. Deras kvarlevande ättlingar har letats upp och blivit inbjudna till en resa bakåt i sina släktingars fotspår, i Tudor-erans tid.

Kan ses till
13 apr 2022
Publicerades
lör 17 apr 2021