Hur kan vården organiseras?

UR Samtiden

26 min • Avsnitt 116

14:00 Hur kan vården organiseras? 14:25 Positiv förändring i äldreomsorgen. 14:50 Välfärdsteknik och arbetslust. 15:10 Framtidssamtal - att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser 15:30 Klädd i ljud. 15:45 Kontrasternas kompani. 16:05 Dans som yrke. 16:25 Strider i modernismens tidevarv. 16:40 Lilly och kostymerna. UR.

Om programmet

Föreläsningar och samtal om kvalitet i framtidens äldreomsorg. Det handlar bland annat om utvecklingen av palliativ vård, förändringsarbete i äldreomsorgen, samverkan för en tryggare vårdsituation, stödberedskap för personal och välfärdsteknik i omsorgen. Inspelat den 1 mars 2021 i Allhelgonakyrkan i Stockholm. Arrangör: Betaniastiftelsen.

Produktionsår
2021
Kan ses till
30 jun 2023
Publicerades
ons 24 mar 2021
Medverkande
Helena Hvitfeldt
Margareta Winberg
Petra Tegman