En trygg vårdsituation i framtiden

UR Samtiden

23 min • Avsnitt 127

14:00 En trygg vårdsituation i framtiden. 14:20 Hur ska jag orka - om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation. 15:00 Rättigheter och förväntningar på ålderns höst. 15:30 Berättelser om omsorgskonst. 15:50 Vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa. 16:40 Algoritmers dolda värderingar. UR.

Om programmet

Föreläsningar och samtal om kvalitet i framtidens äldreomsorg. Det handlar bland annat om utvecklingen av palliativ vård, förändringsarbete i äldreomsorgen, samverkan för en tryggare vårdsituation, stödberedskap för personal och välfärdsteknik i omsorgen. Inspelat den 1 mars 2021 i Allhelgonakyrkan i Stockholm. Arrangör: Betaniastiftelsen.

Produktionsår
2021
Kan ses till
30 jun 2023
Publicerades
ons 24 mar 2021
Medverkande
Erik Slottner
Petra Tegman