Hur kan vården organiseras?

UR Samtiden

26 min • Avsnitt 136

09:00 Hur kan vården organiseras? 09:25 Positiv förändring i äldreomsorgen. 09:50 Välfärdsteknik och arbetslust. 10:10 Framtidssamtal - att sätta gemensamma mål för vårdens och omsorgens insatser. 10:30 En trygg vårdsituation i framtiden. 10:55 Hur ska jag orka - om stödberedskap för vårdpersonal i en pressad situation. 11:30 Rättigheter och förväntningar på ålderns höst. 12:05 Berättelser om omsorgskonst. 12:20 Vårdmiljö som främjar liv och existentiell hälsa. 13:10 Ledarskap i turbulenta tider. 13:45 Dödsritualer - varför de behövs och hur de funkar. 14:15 Karin - en häxa i Gustav II Adolfs armé. 14:25 Psykologin bakom klimatskepticism och klimatförnekelse. UR.

Om programmet

Föreläsningar och samtal om kvalitet i framtidens äldreomsorg. Det handlar bland annat om utvecklingen av palliativ vård, förändringsarbete i äldreomsorgen, samverkan för en tryggare vårdsituation, stödberedskap för personal och välfärdsteknik i omsorgen. Inspelat den 1 mars 2021 i Allhelgonakyrkan i Stockholm. Arrangör: Betaniastiftelsen.

Produktionsår
2021
Kan ses till
30 jun 2023
Publicerades
ons 24 mar 2021
Medverkande
Helena Hvitfeldt
Margareta Winberg
Petra Tegman