Nordsjöns livsnerv

15 min • Avsnitt 3

Olje- och gasplattformarna ute i Nordsjön skulle inte klara sig många dagar utan de båtar som förser dem med dricksvatten, proviant och diverse utrustning. Båtarna går varje dag, året runt och besättningen ombord har intensiva arbetsdagar; sex timmars arbete, följt av sex timmars vila. Arbetsperioderna på fyra veckor följs av fyra veckor på land.

Kan ses till
31 dec 2021
Publicerades
fre 19 nov 2021