Senegal

Mangrovens rika ekosystem

51 min • Avsnitt 1

Senegal. Säsongsstart. §§. I Senegal har man förstått sambandet mellan välmående mangroveskogar och en god tillgång på ostron. Fransk vetenskapsserie från 2020. Del 1 av 3. UR.

Om programmet

Mangroveträd är bland de äldsta och mest produktiva våtmarksväxterna på jorden. De är unikt anpassade för att överleva i salt och bräckt vatten. Men stigande havsnivåer, klimatförändringar och ytterligare stigande salthalt, utgör hot mot de ömtåliga mangroveskogarna. Tillsammans med lokalbefolkning och experter lär vi känna mangroveträdens stora betydelse för människor och djur, och deras viktiga roll i våra ekosystem.

Produktionsår
2020
Kan ses till
31 dec 2023
Publicerades
fre 21 jan 2022
Internationell titel
The Secret Life of Mangroves