Vietnam

Mangrovens rika ekosystem

51 min • Avsnitt 3

Vietnam. Mangroveskogar innehåller en enorm biologisk mångfald och har en nyckelroll i de kustnära ekosystemen. Här kan utrotningshotade arter få en fristad i sin rätta miljö. Ett exempel är silverlanguren, en apa som nu återkommer till sina favoritskogar. Fransk vetenskapsserie från 2020. Del 3 av 3. UR.

Om programmet

Mangroveträd är bland de äldsta och mest produktiva våtmarksväxterna på jorden. De är unikt anpassade för att överleva i salt och bräckt vatten. Men stigande havsnivåer, klimatförändringar och ytterligare stigande salthalt, utgör hot mot de ömtåliga mangroveskogarna. Tillsammans med lokalbefolkning och experter lär vi känna mangroveträdens stora betydelse för människor och djur, och deras viktiga roll i våra ekosystem.

Produktionsår
2020
Kan ses till
31 dec 2023
Publicerades
fre 4 feb 2022
Internationell titel
The Secret Life of Mangroves