Den utsläppsintensiva basindustrins roll

UR Samtiden - EU:s gröna giv

12 min • Avsnitt 3

Den utsläppsintensiva basindustrins roll. Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, berättar om basindustrins omställning av sina processer för att anpassa sig till EU:s gröna giv. UR.

Om programmet

Klimatförändringarna går allt snabbare och de kommande åren krävs stora insatser för att komma till rätta med temperaturstigningen. För att snabba på klimatarbetet har EU-kommissionen lanserat "EU:s gröna giv". Kommer de planerade åtgärderna att räcka? Är EU inne på rätt väg? Fyra klimatforskare från Lunds universitet diskuterar här vilka läger som finns i klimatfrågan globalt, med särskilt fokus på EU:s klimatpolitik. Inspelat den 19 oktober 2021 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår
2022
Kan ses till
30 jun 2025
Publicerades
fre 18 feb 2022
Medverkande
Lars J Nilsson