Finanssektorns roll i klimatomställningen

UR Samtiden - EU:s gröna giv

18 min • Avsnitt 4

Finanssektorns roll i klimatomställningen. Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi, förklarar vad som krävs för att finanssektorn ska hitta sin roll i den pågående klimatomställningen. UR.

Om programmet

Klimatförändringarna går allt snabbare och de kommande åren krävs stora insatser för att komma till rätta med temperaturstigningen. För att snabba på klimatarbetet har EU-kommissionen lanserat "EU:s gröna giv". Kommer de planerade åtgärderna att räcka? Är EU inne på rätt väg? Fyra klimatforskare från Lunds universitet diskuterar här vilka läger som finns i klimatfrågan globalt, med särskilt fokus på EU:s klimatpolitik. Inspelat den 19 oktober 2021 på Lunds universitet. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår
2022
Kan ses till
30 jun 2025
Publicerades
fre 18 feb 2022
Medverkande
Susanne Arvidsson