Utbildning av stråkmusiker i ett nordiskt perspektiv

UR Samtiden - Riksting för västerländsk konstmusik

38 min • Avsnitt 5

Utbildning av stråkmusiker i ett nordiskt perspektiv. Ett samtal om utbildning av stråkmusiker på de nordiska ländernas musikhögskolor. Vilka likheter och olikheter kan vi se mellan våra länder och hur ser utbildningarnas uppdrag och finansiering ut? UR.

Om programmet

Tisdag den 22 mars 2022 arrangerades Riksting för västerländsk konstmusik för sjätte gången. Branschens alla aktörer, politiker och representanter för media samtalar om hur vi kan stärka den klassiska musikens position i samhället och betydelse för enskilda individer. Inspelat den 22 mars 2022 i Kungasalen på Kungliga musikhögskolan. Arrangör: Kungliga musikhögskolan, Svensk scenkonst och Kungliga musikaliska akademien.

Produktionsår
2022
Kan ses till
30 jun 2024
Publicerades
tis 26 apr 2022
Medverkande
Cecilia Zilliacus
Erkki Lahesmaa
Eszter Haffner
Terje Moe Hansen
Helena Wessman
Avsnitt