UR Samtiden

360 min • Avsnitt 48

9.00: Från grupp till individanpassad träning. 9.10: På jakt efter ett muskelminne. 9.25: Muskelminne - från djurförsök till människa. 9.40: Gentest räddar barns liv. 10.00: Vikten av fysisk aktivitet i skolan. 10.15: Verkligheten bakom gendopning. 10.30: Fördelarna med träning. 10.45: Säkrare diagnoser med gensekvensering. 11.30: Från evidens till praktiska råd. 12.05: Ätstörningar inom elitidrotten. 12.30: Ätstörningar ur ett syskonperspektiv. 12.50: Vetenskapliga fakta om ätstörningar. 13.30: Samtal med olika perspektiv på ätstörningar. 14.05: Aktiv läskraft. UR.

Produktionsår
2017
Kan ses till
1 jul 2022
Publicerades
fre 15 dec 2017