Artskydd inom skogsbruket

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

29 min • Avsnitt 3

Artskydd inom skogsbruket. Artskyddsfrågan är i hetluften och Skogsstyrelsen har fullt upp med pågående rättsutveckling. Vad har förändrats i och med de senaste domarna? UR.

Om programmet

Knärot, björktrast, rosenticka - inrapporterade artdata används dagligen som beslutsunderlag inom naturvård, markanvändning och samhällsplanering. Data från tiotusentals naturkunniga privatpersoner, professionella aktörer och systematiska inventeringar samsas i Artportalen. En årlig konferens, arrangerad av SLU Artdatabanken. Inspelat på SLU Campus i Uppsala den 27 april 2022. Arrangör: SLU Artdatabanken.

Produktionsår
2022
Kan ses till
30 jun 2024
Publicerades
tor 19 maj 2022
Medverkande
Magnus Pettersson
Pav Johnsson
Mark Marissink
Peter Bergman
Avsnitt