Den svenska rödlistan - vilka data används?

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2022

17 min • Avsnitt 10

Den svenska rödlistan - vilka data används? Vilka data är viktiga för att se populationstrender och göra bedömningar? Ulf Bjelke från SLU Artdatabanken berättar om sitt arbete med den svenska rödlistan. UR.

Om programmet

Knärot, björktrast, rosenticka - inrapporterade artdata används dagligen som beslutsunderlag inom naturvård, markanvändning och samhällsplanering. Data från tiotusentals naturkunniga privatpersoner, professionella aktörer och systematiska inventeringar samsas i Artportalen. En årlig konferens, arrangerad av SLU Artdatabanken. Inspelat på SLU Campus i Uppsala den 27 april 2022. Arrangör: SLU Artdatabanken.

Produktionsår
2022
Kan ses till
30 jun 2024
Publicerades
tor 19 maj 2022
Medverkande
Ulf Bjelke
Pav Johnsson
Mark Marissink
Avsnitt