UR Samtiden - Gräv 2022

Avsnitt 5

Så närmar du dig människor i extrema miljöer. Journalisterna Diamant Salihu och Johanna Bäckström Lerneby har jobbat i miljöer där det är svårt att bygga förtroende och där man kan hamna i riskfyllda situationer. Här berättar de hur de närmar sig människor i områden där misstron mot journalister är stor. UR.

Avsnitt