UR Samtiden

180 min • Avsnitt 59

14.00: Organisera och leda elevhälsan. 15.00: Nordisk samverkan om integration. 15.15: Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer. 15.35: Forskning om stöd till nyanlända barn och familjer. 16.10: Föräldrastöd till nyanlända. 16.20: Inkluderande av nyanlända elever. UR.

Produktionsår
2018
Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
fre 9 feb 2018