Avstyckning och fastighetsreglering

UR Samtiden - Gränser, ortnamn och kartor

10 min • Avsnitt 2

Avstyckning och fastighetsreglering. De två vanligaste sätten att ändra på fastighetsgränser är avstyckning och fastighetsreglering. Kristina Lindqvist, förrättningslantmätare, berättar varför det inte bara är att rita om gränsens läge i kartan. UR.

Om programmet

Om Lantmäteriets historia och olika funktioner och verksamheter inom myndigheten. Inspelat på Lantmäteriet den 1-2 juni samt på UR den 21 juni 2022. Arrangör: Lantmäteriet.

Produktionsår
2022
Kan ses till
30 jun 2024
Publicerades
fre 2 sep 2022
Medverkande
Kristina Lindqvist
Avsnitt