UR Samtiden

360 min • Avsnitt 69

9.00: Nordisk samverkan om integration. 9.15: Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer. 9.35: Forskning om stöd till nyanlända barn och familjer. 10.10: Föräldrastöd till nyanlända. 10.20: Skolförberedande program från Finland. 10.35 Nordiska jämförelser - nyanlända barn. 10.50: Inkluderande av nyanlända elever. 11.30: Det omgivande samhällets betydelse. 11.50: Samverkan för ett välfungerande mottagande. 12.05: Inkludering och jämställdhetsutveckling. 12.40: Frivilliginsatser för barn och ungas integration. 13.05: Universitetets utmaningar. 14.00: Hedersrelaterat liv, våld och mord. UR.

Produktionsår
2017
Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
mån 22 jan 2018