Världens natur: Alaska

50 min

Det finns idag inte många stora områden kvar som kan kallas orörda, där naturen ännu lever på sina egna villkor. Alaska är ett av dem. Här vandrar miljoner laxar ännu upp från havet i outbyggda floder. Och här finns världens kanske rikaste tempererade regnskog.

Kan ses till
5 jul 2024
Publicerades
tor 12 jan 2023