Bygga för framtiden

Avsnitt 6

Marocko och Schweiz. I Schweiz skapades Codha i mitten av 1990-talet. Detta Genèvebaserade bostadskooperativ syftar till att utveckla fler självförvaltande ekologiska föreningsbyggnader. Ekonomiskt ett mer tillgängligt alternativ till ekoboende. Fransk serie från 2021. Del 6 av 7. UR.

Kan ses till
31 dec 2024
Publicerades
mån 6 feb 2023
Avsnitt