UR Samtiden

360 min • Avsnitt 84

9.00: Organisk elektronik inspirerad av hud. 9.35: Organisk elektrooptik. 9.50: Bioelektronik och elektroniska växter. 10.10: Sociala robotar. 10.45: Robotar som samarbetar. 11.10: Att visualisera framtiden. 11.50: Biomolekylär programmering med DNA. 12.30: Ljus, materia och volym. 12.55: Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende. 13.40: Om CERA. 14.00: Spelproblem och åtgärder i Västra Götalandsregionen. 14.30: Vad är en pidgin? UR.

Produktionsår
2017
Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
ons 31 jan 2018