Spara

Rädda Atlantskogen

Framtidens återskapade landskap

52 min • Avsnitt 4

Rädda Atlantskogen. Atlantskogen har påverkats negativt av mänsklig exploatering men flera initiativ arbetar för att bryta trenden och planterar träd i snabb takt. Tapirer ses nu i skogarna och sällsynta arter av apor, vilket inger hopp. Tysk serie från 2021. Del 4 av 5. UR.

Om programmet

Vi besöker regioner som har genomgått och fortfarande genomgår radikala förändringar. På vissa platser, där flora och fauna en gång utrotades för att ge plats åt jordbruk, industri och råvaruutvinning, kommer naturen nu tillbaka. Landskapen blommar på nytt av liv eftersom människor börjar inse naturens sanna värde.

Produktionsår
2020
Kan ses till
31 dec 2024
Publiceras
mån 5 jun 2023
Internationell titel
Metamorphoses – the return of the wilderness
Avsnitt