UR Samtiden

360 min • Avsnitt 98

09:00 Nätverk för samisk hälsa. 09:10 Psykosocial hälsa inom renskötseln. 09:25 Akutsjukvård i extrem glesbygd. 09:40 Renskötande samer går inte till doktorn. 10:00 Samer med funktionsnedsättning. 10:15 Renskötande samers två världar. 10:30 Samers tankar om livets slut. 10:40 Solens roll för universum och människokroppen. 10:45 Solen läker och skadar huden. 11:00 Hudcancer av solens strålar. 11:15 Så skyddar vi oss mot solen. 11:25 Det livsviktiga D-vitaminet. 11:40 Solen och diabetes. 11:50 Skelettet behöver solen. 12:00 Lagom mycket sol. 12:20 Järtecken på 1500-talet. 12:50 Vem var bödeln i svenskt 1600-tal? 13:15 Dinosauriernas hemligheter. 14:10 Handtag, famntag, klapp eller kyss. UR.

Produktionsår
2018
Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
tor 8 mar 2018