UR Samtiden

360 min • Avsnitt 104

09:00 Specialpedagogiskt perspektiv. 09:50 Barn lär sig av att lyckas. 10:30 ABC för 1-2-3. 11:00 Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet. 11:30 Att skapa en skola för alla. 13:00 Hur mår Sveriges viktigaste hjärnor? 13:55 Språkligt sårbara elever. UR.

Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
fre 6 apr 2018