UR Samtiden

180 min • Avsnitt 106

14:00 Nätverk för samisk hälsa. 14:10 Psykosocial hälsa inom renskötseln. 14:25 Akutsjukvård i extrem glesbygd. 14:40 Renskötande samer går inte till doktorn. 15:00 Samer med funktionsnedsättning. 15:15 Renskötande samers två världar. 15:30 Samers tankar om livets slut. 15:40 Matematik i Shanghai. 16:15 Laborativ matematik. UR.

Produktionsår
2018
Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
tor 8 mar 2018