Utterns återkomst

Natur

55 min

Nederländerna är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen med få naturliga ekosystem. Trots detta, i hjärtat av en nordlig stad, dyker en stor utterhane plötsligt upp. Hur hamnade denna sällsynta och svårfångade varelse här, efter att den dog ut 1988? I denna film dokumenteras det naturliga beteendet hos uttrar i Nederländerna.

Kan ses till
28 mar 2026
Publicerades
lör 7 okt 2023