UR Samtiden - Stadsmuseet berättar

Avsnitt 3

Klara porra. Klara norra kyrkogata i Stockholm blev under 1960- och 1970-talet förknippad med "den svenska synden". Denna bakgata i Klarakvarteren inhyste porrbutiker och porrbiografer vilket gjorde den till Stockolms enda "porrstråk". UR.

Avsnitt